الگوریتم ژنتیک برای محاسبه تابع سینوس به همراه توضیحات فارسی

الگوریتم ژنتیک برای محاسبه تابع سینوس به همراه توضیحات فارسی

الگوریتم ژنتیک  برای محاسبه تابع  سینوس  به همراه توضیحات فارسی

 

 

 

فرمت: پی دی اف وورد

 

تعداد صفحات:7

الگوریتم ژنتیک  برای محاسبه تابع   سیسنوس ایکس ضربدر 2 تقسیم بر ایکس

به همراه توضیحات فارسی

 


خرید آنلاین